Gewerbe w Niemczech

W Niemczech wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.Znaną formą legalnej pracy w Niemczech jest jednoosobowa firma "Gewerbe". Samo założenie firmy to nie wszystko, należy przestrzegać wielu przepisów oraz formalności.
  • Zakładając taką firmę należy pamiętać, że niektóre zawody wymagają tytułu mistrza zatwierdzonego przez Niemiecką Izbę Rzemiesliniczą (Handwerkskammer).
  • Za wykonaną pracę zleceniobiorca musi wystawić rachunek.Należy zwrócić uwagę na obowiązkowe informacje, które powinny znaleźć się na rachunku aby jego ważność nie podlegała zakwestionowaniu przez innych.
  • Zgodnie z § 193 VVG od 2005 roku każda osoba mieszkająca w Niemczech podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Zgłoszenie i uregulowanie wniosków we własciwej dla działalności "Berufsgenossenschaft
  • obowiązkiem jest również posiadanie Freizügigkeitbescheinigung
Zanim rozpoczniemy pracę na własny rachunek warto więc zapoznać się z obowiązującymi przepisami, gdyż niewiedza oraz nieznajomość prawa tak samo podlegają karze. Nasza firma pozwoli Państwu uporać się z wszelkimi formalnościami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz